RendőrőrsA Dózsa György utca a 3-as számú ház után egy zsákutcába is benyúlik. Ez 1947 előtt az óvoda és a Kisiskola között a Kossuth Lajos utcába torkollott. Az iskola udvarának bővítése és lezárása miatt vált zsákutcává. Az utca bal oldalán volt a csendőrlaktanya épülete, melynek utcafronti részében 1945 után a rendőrség kapott helyet.

Az épület az 1970-es évekre erősen lepusztult, 1978-ban a rendőrség a tanácsházára költözött. Az óvárosháza bejáratának bal oldalán lévő földszinti két helyiségben lettek a rendőrök elhelyezve. Az addig ott lévő néprajzi kiállítás tárgyainak jelentős része a jászberényi, illetve szolnoki múzeumba került beszállításra, kisebbik része a Katona József út bal sarkán a ktsz épületének egy helyiségébe került. Az önkormányzat a Fíirst Sándor út és Hámán Kató út sarki telkén három szolgálati lakást épített. A 18/C alatti épületet két helyiséggel bővítették, így alakult ki a rendőrőrs új helye. A kivitelezést a Jászfényszarui Ép-Ért-Terv Bt. végezte. A költségek 70%-át pályázati pénzből, 30 %-át saját erőből biztosította az önkormányzat. A munkálatok 2004. január 15-én befejeződtek, a rendőrőrs a Városházáról január 21-én átköltözött új helyére, a Fürst Sándor 18/C alá.
2004. szeptember 17-én Jászfényszarura látogatott Pál Tibor, a BM államtitkára dr. Gedei József országgyűlési képviselő társaságában. A bercsényi úti bérlakások ünnepélyes átadását követően az államtitkár és kísérete a rendőrőrsre is ellátogatott.
Az önkormányzat a település közbiztonságának javítása érdekében saját forrása terhére 2011-ben 18 db kamerát helyezett el a település utcáin.

Forrás:
Tóth Tibor (szerk.): Jászfényszaru kulturális és természeti értékei