Az emléktábla elhelyezését a r. k. plébánia tálára a FÉBE és a Jásztényszaruért Alapítvány kezdeményezte és költségeit viselte. Az emléktáblát Litkei Antal születésének 100 éves évfordulója alkalmából 2013. június 16-án avatták. Az ünnepség levezetője Lovászné Török Magdolna, az önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Idős- és
Vallásügyi Bizottságának elnöke volt. Az emlékezők sorát dr. Kocsis András, az egyházközség világi elnöke, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora nyitotta meg. Beszédében
összefoglalta a prépost úr életútját, a Jászfényszarun eltöltött éveihez és a tevékenységéhez köthető eredményeket, fejlesztéseket. Kovács Tamás, a jászladányi r. k. plébánia adminisztrátora, a FÉBE tagja szívből jövő, megható visszaemlékezésével idézte fel Litkei atya emberi nagyságát, személyes, bensőséges kapcsolatukat. Sándor Sándor, az egyháztestület tagja, az önkormányzat bizottságának elnöke - aki gyermekkorától közeli kapcsolatban állt az atyával - személyes élményeit, emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel.
A márványtáblát a család részéről Litkei Ferenc, illetve Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Zsámboki Sándor egyháztestületi tag, Tóth Tibor, a FÉBE elnöke és Mészáros László, a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriumának elnöke leplezte le.
A márványtáblán látható bronzból készült portrédomborművet Szabó Imrefia Béla szobrászművész, a város díszpolgára felajánlásként készítette. Az egyéb munkálatokat Tóásó Tibor kőszobrász végezte. Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos az emléktáblát megáldotta, majd a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit és a hála virágait. A FÉBE az avatás alkalmából emléklapot adott ki.

Forrás:
Tóth Tibor (szerk.): Jászfényszaru kulturális és természeti értékei