A megemlékezést kezdeményező Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke, Tóth Tibor 2013. szeptember 28-án köszöntötte az emléktábla avatásán megjelent több mint 200 résztvevőt Az emléktáblát a község első tanyai iskolája mögött, az 1954-ben megépült második iskola - volt vadászház - falára helyezték el.
Az egykor itt tanító Kohári András és Varga Jánosné Varga Mária nyugalmazott tanítók emlékeztek az iskolában eltöltött évekre, diákokra és a már elhunyt 13 tanítóra. A homoktanyai diákok közül Kónyáné Kolozs Katalin, Győri Gábor, Nagy Károlyné Rékasi Erzsébet idézte fel és osztotta meg a jelenlévőkkel iskolai emlékeit. Tóth Julianna 8. osztályos tanuló éneke, Bordásné Kovács Katalin, a Fortuna Együttes tagja által elszavalt vers és Szabó Krisztina énekművész előadása emelte a rendezvény színvonalát.
Az egész napos váltott tanítás megszüntetése érdekében megépült és fennmaradt iskola falán Tóásó Tibor kőszobrász által készített emléktábla hirdeti az épület eredeti funkcióját, emlékeztetve a tanítókra és sok száz diákra. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller Erika jegyző, Mészáros László, a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a FÉBE titkára, illetve visszaemlékező tanítók és öregdiákok leplezték le, majd az egyházközség plébánosa, Kiss Gábor érseki tanácsos Zsámboki Sándor nyugalmazott harangozó és sekrestyés közreműködésével megáldotta az emléktáblát.
Győri Gábor a jelenlévők nevében a már elhunyt itt tanítók és itt tanult diákok tiszteletére elhelyezte az emlékezet és köszönet koszorúját. A költségeket a FÉBE az öregdiákok és tanítók adományaiból fedezte.

Forrás:
Tóth Tibor (szerk.): Jászfényszaru kulturális és természeti értékei